Allerød Station | 3450 Allerød | 111 Lejligheder

Projektet Allerød Station…

…er en ny boligbebyggelse, centralt placeret i Allerød der blandt andet gennem sin placering, udformning og fokus på fælles udearealer er i tråd med Allerød Kommunes vision 2031: “ Tæt på hinanden – tæt på naturen”.

Foruden denne vision har Byrådet som mål, at FN’s verdensmål er udgangspunkt for kommunens udvikling. Projektet er placeret på de to matrikler 67D og 67E, beliggende øst for Allerød Station. I dag anvendes matriklerne til parkering. Ved at samle parkeringspladserne for de to matrikler i et samlet parkeringsanlæg på matrikel 67D på arealet ud mod banen kan det nuværende antal parkeringspladser bevares, samtidig med at det fornødne antal pladser etableres til den ny bebyggelse. Nærheden til stationen gør stedet til et oplagt sted at fortætte med nye boliger. Dette er i tråd med kommunens forslag til planstrategi 2019.Med udgangspunkt i de omkringliggende bygningstypologier, er bebyggelsen skitseret med et varietet arkitektonisk udtryk. Dette giver et varieret og oplevelsesrigt byggeri – Både for de fremtidige beboere, borgere i Allerød Kommune og besøgende.

Oplysninger
Boligtypelejligheder
Antal lejemål111

Jeg er interesseret – skriv mig op

Udfyld formularen og vi vil holde dig orienteret om projektet.

Dokumenter