Egedal By | 3650 Ølstykke | 69 Lejligheder

Egedal By…

…det samlede byudviklingsområde ved Egedal Station omfatter med en størrelse på 84 ha et af de største ubebyggede stationsnære byudviklings arealer i regionen. Området udvikles som en del af kommunens hoved center, der strækker sig fra Stenløse Station til Egedal Station. Hele byudviklingsområdet planlægges som en samlet bydel med bebyggelse af forskellig karakter, der er tilpasset omgivelserne. Byudviklingsområdet indeholder 5 forskellige lokale bykvarterer med hver deres identitet. Områdernes forskellige karakterer understøttes gennem varierede bebyggelsesstrukturer, typologier og bygningshøjder. Et af parametrene for at skabe en varieret og mangfoldig bydel er at sikre en blandet anvendelsesmulighed, så bydelen både indeholder boliger, erhverv, offentlig og privat service, detailhandel samt kulturelle og rekreative tilbud. Den udbudte ejendom ligger i det sydligste kvarter, Egedal By Syd, der er planlagt som et mindre bymæssigt område end Stationsbyen, men dog med tætte klynger af bebyggelse i et område med et overordnet grønt præg.

Landskab og natur

En landskabspark gennem byudviklingsområdet skaber inddelingen i forskellige bydele og binder samtidig bydelene sammen gennem stisystemer og forskellige rekreative elementer som bakkelandskaber, små skovklynger, sø landskaber, nyttehaver, sportsbaner og stier der forbinder bydelen internt med nærområderne og med det åbne land.

En sund bydel

I Egedal By Syd er der fokus på at skabe en sund bydel: Området skal tilbyde udendørs aktiviteter og give mulighed for at nye fællesskaber kan opstå. Samtidig skal landskabsparken forbinde den nye og den eksisterende by og gøre Egedal By til en grønnere by. Der er samtidigt fokus på at sikre en sund økonomi i byudviklingsområdet ved at planlægge fleksibelt for anvendelse og udnyttelse af arealer.

Bofællesskaber

Egedal bygger byer og boliger med fokus på fællesskab og skaber rammen om et stærkt og meningsfuldt hverdags- og arbejdsliv i alle livets faser. Mangfoldighed, fællesskab og bæredygtighed er værdier og kvaliteter, som vi ønsker i Egedal Kommune, og som i dag har gjort kommunen til et af de mest attraktive steder at flytte til. Ønsket er at videreføre den gode ånd og sikre, at alle generationer har plads i Egedal Kommune. På Storparcellen B2 ønsker vi at give plads til bofællesskaber for alle, der ønsker at dyrke fællesskabet.

Oplysninger
Boligtypelejligheder
Antal lejemål69
Værelser3 - 3
EnergimærkeA
Forventet udlejningsstartUltimo 2022
Forventet indflytningForår 2023

Jeg er interesseret – skriv mig op

Udfyld formularen og vi vil holde dig orienteret om projektet.

Dokumenter